Oversettelser

Jeg oversetter manualer, produktark, kataloger, apper og hele nettsider. Den største kunden jeg har hatt er Saint-Gobain – de sysselsetter over 180000 mennesker over hele verden og omsetter for ca. 40 milliarder årlig. Jeg har oversatt hjemmesiden deres til norsk.

  • Produkttekster
  • Innhold til nettsider
  • Brukermanualer
  • Bloggposter
  • Artikler
  • Tekst til programvare